Wanneer?

Welke klachten / problemen?

 

Intake

Behandeling (individueel of groep)

Doorverwijzing

 

Wachttijd / Waarneming

Aanmelden / Afspraak

Afzeggen

 

Tarieven en betalingswijze

Betalingsvoorwaarden

 

Supervisie / leertherapie

 

Achtergrond

Registraties

Lidmaatschappen

Kwaliteit
Privacy

 

Contact

Home

Tarieven en wijze van betaling: Generalistische basis GGZ 2021

Tarievenlijst psychologische zorg/generalistisch basis GGZ 2021

Met de meeste zorgverzekeraars heeft de praktijk een contract afgesloten, namelijk met:

.Zilveren Kruis en aangesloten verzekeraars
.VGZ en aangesloten verzekeraars
.CZ/OHRA en aangesloten verzekeraars
.Menzis en aangesloten verzekeraars
.Verzekeraars die onder Multizorg VRZ vallen
.DSW

Dit betekent dat de betaling direct via de zorgverzekeraar loopt. Na uw laatste afspraak wordt de factuur voor het betreffende product bij uw zorgverzekeraar ingediend. Indien u uw verplichte eigen risico 2021 (€ 385,- of hoger als u dit zelf vrijwillig heeft aangepast) nog niet opgemaakt heeft, zal uw zorgverzekeraar dat met u verrekenen.

Er is geen contract met de zorgverzekeraars Caresq (Promovendum, National Academic, Besured). In dat geval krijgt u na afloop van de behandeling de factuur die u aan de praktijk dient te betalen. De vergoeding regelt u vervolgens zelf met uw zorgverzekeraar.

Voor niet verzekerde zorg (zoals enkelvoudige aanpassingsstoornissen, relatieproblemen en werkproblemen) geldt het zogenaamde OVP: overig product. Daar krijgt u maandelijks een factuur voor. Deze factuur betaalt u direct aan de praktijk. In sommige gevallen kunt u de factuur indienen bij uw zorgverzekeraar. Dit is afhankelijk van het aanvullende pakket en varieert per zorgverzekeraar. Dit kunt u het beste zelf navragen bij uw verzekering.

Tarievenlijst psychologische zorg/generalistisch basis GGZ 2021

Prestatieomschrijving Tarief 2021
180005 Onvolledig behandel traject € 228,04
180001 Basis GGZ Kort (BK) € 522,13
180002 Basis GGZ Middel (BM) € 885,01
180003 Basis GGZ Intensief (BI) € 1434,96
180004 Basis GGZ Chronisch (BC) € 1380,49
198300 Overig Product (OVP) niet vergoede zorg € 114,41


De in de tabel vermelde tarieven betreffen de door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgestelde maximumtarieven. Zorgverzekeraars vergoeden hier tussen de 85% en 100% van.

Een consult duurt 45 minuten. De psycholoog rekent daarnaast nog een totaal van 15 minuten aan voorbereidings- en uitwerkingstijd.

Het niet tijdig betalen brengt extra kosten met zich mee, variĆ«rend van € 15,00 administratiekosten tot inschakeling van een incassobureau met deurwaarder.

Psychologenpraktijk Lunetten Cevennen 2 3524 HP Utrecht 030-2884941

Routebeschrijving | Klachtenprocedure | Links | Site door CrossMotion