Wanneer?

Welke klachten / problemen?

 

Intake / Diagnostiek

Behandeling (individueel of groep)

Doorverwijzing

 

Wachttijd / Waarneming

Aanmelden / Afspraak

Afzeggen

 

Tarieven en betalingswijze

Betalingsvoorwaarden

 

Supervisie / leertherapie

 

Achtergrond

Registraties

Lidmaatschappen

Kwaliteit
Privacy

 

Contact

Home

Behandeling


Individueel
Bij alle behandelvormen wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van wetenschappelijk verantwoorde methoden en therapievormen, welke volgens wetenschappelijk onderzoek bij verschillende klachten/problemen tot een duidelijke vermindering of opheffing van de klachten/problemen hebben geleid. Afhankelijk van de klachten en behandeldoelen wordt de meest effectieve therapie toegepast.

De LVVP participeert in het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ, waar de zorgstandaarden en generieke modules worden ontwikkeld. De LVVP handhaaft de opschoning autorisatie zorgstandaarden.

Zo wordt regelmatig gewerkt met cognitief-gedragstherapeutische behandelmethoden. Deze zijn -volgens de internationale richtlijnen en ggzstandaarden- de aanbevolen behandelingsvormen bij onder andere depressie en angstklachten (zie links)

Daarnaast kan het ook wenselijk zijn om meer individueel maatwerk te leveren, nl. in de vorm van een op klachten en persoon toegespitste unieke combinatie van diverse therapeutische stromingen (zoals cognitieve gedrags-, systeem-, inzichtgevende, psychodynamische, hypno-, aandachtgerichte en oplossingsgerichte therapie, mindfulness, EMDR, ACT en NLP). Inzichten vanuit de positieve gezondheidszorg worden toegepast. Vaak wordt tijdens de sessies ook gewerkt met ontspanningsoefeningen, imaginatie, meditatie (mindfulness) en hypnose. Regelmatig wordt een beroep gedaan op uw eigen activiteit thuis in de vorm van registratieopdrachten, oefeningen, of het bijhouden van een dagboek. Ook kijken we samen wat uw omgeving/sociaal netwerk voor u kan betekenen.

Groepstherapie/training Mindfulness/ training Voluit Leven
Voor recente informatie en folder kunt u het beste even contact opnemen (telefonisch of via de mail, graag vermelden dat het om groepstherapie/training Mindfulness of Voluit Leven gaat).

Psychologenpraktijk Lunetten Cevennen 2 3524 HP Utrecht 030-2884941

Routebeschrijving | Klachtenprocedure | Links | Site door CrossMotion