Wanneer?

Welke klachten / problemen?

 

Intake / Diagnostiek

Behandeling (individueel of groep)

Doorverwijzing

 

Wachttijd / Waarneming

Aanmelden / Afspraak

Afzeggen

 

Tarieven en betalingswijze

Betalingsvoorwaarden

 

Supervisie / leertherapie

 

Achtergrond

Registraties

Lidmaatschappen

Kwaliteit
Privacy

 

Contact

Home

Doorverwijzing

Wanneer er sprake is van complexere problematiek is behandeling binnen de generalistische basis GGZ  niet passend.  U kunt dan een helder advies krijgen voor de specialistische GGZ . U wordt dan via uw huisarts doorverwezen naar passende specialistische GGZ.

In mijn praktijk kan ik geen opvang bieden voor mensen die in een (acute) crisis verkeren. In geval van acute crisis en/of suïcidaliteit kunt u  contact met de huisarts opnemen. Buiten de praktijktijden van de huisarts  kunt u terecht bij de huisartsenpost. Indien nodig kan de huisarts verwijzen naar de crisisdienst.

Mensen in acute crisissituaties of met ernstige psychiatrische problematiek zoals een psychose of ernstige verslavingsproblematiek hebben hierop gerichte specifieke hulp nodig. Deze wordt geboden door instellingen als Altrecht / Victas.Psychologenpraktijk Lunetten Cevennen 2 3524 HP Utrecht 030-2884941

Routebeschrijving | Klachtenprocedure | Links | Site door CrossMotion