Wanneer?

Welke klachten / problemen?

 

Intake / Diagnostiek

Behandeling (individueel of groep)

Doorverwijzing

 

Wachttijd / Waarneming

Aanmelden / Afspraak

Afzeggen

 

Tarieven en betalingswijze

Betalingsvoorwaarden

 

Supervisie / leertherapie

 

Achtergrond

Registraties

Lidmaatschappen

Kwaliteit
Privacy

 

Contact

Home

Kwaliteit

De praktijk heeft in 2019 met goed gevolg deelgenomen aan het vijfjaarlijkse praktijkvitisatie traject van de LVVP.
Ook beschikt de praktijk over een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden
(document inzien) Hierin is het gehele zorgtraject beschreven. Ook staat hierin met wie wordt samengewerkt en hoe invulling wordt gegeven aan deze samenwerking, waaronder het delen van informatie.

Wij hechten veel waarde aan uw mening, daarom streven wij ernaar om iedere behandeling met een klanttevredenheidsonderzoek af te sluiten. Dit gebeurt digitaal, aan de hand van een CQ-iv-amb vragenlijst, die goedgekeurd is door verschillende partijen in de GGZ-zorgverlening.Psychologenpraktijk Lunetten Cevennen 2 3524 HP Utrecht 030-2884941

Routebeschrijving | Klachtenprocedure | Links | Site door CrossMotion