Wanneer?

Welke klachten / problemen?

 

Intake / Diagnostiek

Behandeling (individueel of groep)

Doorverwijzing

 

Wachttijd / Waarneming

Aanmelden / Afspraak

Afzeggen

 

Tarieven en betalingswijze

Betalingsvoorwaarden

 

Supervisie / leertherapie

 

Achtergrond

Registraties

Lidmaatschappen

Kwaliteit
Privacy

 

Contact

Home

Tarieven en wijze van betaling: Generalistische basis GGZ 2024

Vanaf 2022 geldt in de GGZ het zorgprestatiemodel. Klik hier voor de folder en/of zie www.zorgprestatiemodel.nl. Behandeling van een psychische stoornis valt binnen de basisverzekering(verwijsbrief van de huisarts is noodzakelijk). Onderliggend blijft het vaststellen van een product van de generalistische basis GGZ de komende jaren nog verplicht.

In 2024 heeft de praktijk alleen een contract afgesloten met de volgende verzekeraars:

.Zilveren Kruis en aangesloten verzekeraars
.VGZ en aangesloten verzekeraars
.Menzis en aangesloten verzekeraars

Dit betekent dat de betaling maandelijks via de zorgverzekeraar loopt. De tarieven zijn afhankelijk van het type consult (diagnostiek of behandeling) en de sessie duur. De maximum tarieven zijn door de NZa vastgesteld. Zorgverzekeraars vergoeden hier een deel van. Indien u uw verplichte eigen risico 2024 (€ 385,- of hoger als u dit zelf vrijwillig heeft aangepast) nog niet opgemaakt heeft, zal uw zorgverzekeraar dat met u verrekenen.

Met alle andere zorgverzekeraars is geen contract afgesloten. In dat geval krijgt u (maandelijks) een factuur met het NZa tarief die u aan de praktijk dient te betalen. De vergoeding regelt u vervolgens zelf met uw zorgverzekeraar. De hoogte van de vergoeding verschilt per verzekeraar. Dit kunt u het beste zelf navragen bij uw verzekering.

Voor niet verzekerde zorg (zoals enkelvoudige aanpassingsstoornissen, relatieproblemen en werkproblemen) geldt het zogenaamde overig product OVP, OV0012. Daar krijgt u maandelijks een factuur voor. Deze factuur betaalt u direct aan de praktijk. In sommige gevallen kunt u de factuur vergoed krijgen van uw zorgverzekeraar. Dit is afhankelijk van het aanvullende pakket en varieert per zorgverzekeraar. Dit kunt u het beste zelf navragen bij uw verzekering.

Als u ervoor kiest verzekerde zorg zelf te betalen dan geldt het NZa tarief.

Prestatieomschrijving Duur NZa Tarief 2024
CO0432 consult diagnostiek 45 minuten € 159,70
CO0562 consult diagnostiek 60 minuten € 183,44
CO0497 consult behandeling 45 minuten € 135,89
CO0627 consult behandeling 60 minuten € 161,46
OV0012 consult niet verzekerde zorg 45 minuten € 131,82

Doorgaans duurt een consult 45 minuten.

Het niet tijdig betalen brengt extra kosten met zich mee, variërend van € 35,00 administratiekosten tot inschakeling van een incassobureau met deurwaarder.

Psychologenpraktijk Lunetten Cevennen 2 3524 HP Utrecht 030-2884941

Routebeschrijving | Klachtenprocedure | Links | Site door CrossMotion